Teenused korteriühistule

Väärtusta oma vaba aega

Usalda oma kinnisvara juhtimine professionaalidele

Korteriühistu juhtimine

 • Tagame korteriühistu juhatuse liikmete kohustuste täitmise koostöös korteriühistu liikmetega, kasutades omandatud teadmisi ja kogemusi;
 • Korraldame korteriühistu kinnisvara korrashoidmise vastavalt ühistu liikmete ootustele;
 • Tagame rahaliste vahendite läbipaistva kasutuse;
 • Juhime tähelepanu esinevatele puudustele ning korraldame nende likvideerimise lähtuvalt ühistu liikmete soovidest ja võimalustest.

Haldusteenus korteriühistule

 • Oleme KÜ juhatusele abiks korterelamute igapäevase majandamise küsimuste lahendamisel:
 • korraldame üldkoosolekul vastuvõetud otsuste elluviimise;
 • korraldame korrashoiuteenuste hankimise ja lepingute sõlmimise;
 • teostame sõlmitud lepingute üle järelevalvet;
 • korraldame üldkoosolekuid;
 • koostame majanduskavasid;
 • korraldame ja juhime lisatöid;
 • aitame teenuste ja tööde hankimisel koostada lähteülesanded;
 • oleme kontaktisikuks elanike jaoks igapäevaste küsimuste lahendamisel;
 • korraldame infoliikumist osapoolte vahel.

Korteriühistu juhatuse konsulteerimine

 • Toetame oma teadmiste ja kogemustega juhatuse liikmeid korteriühistu juhtimist puudutavates küsimustes;
 • Aitame koostada KÜ valitsemiseks vajalikke dokumenteerimise vorme.

Korteriühistute teemaliste küsimustega pöördu palun:

Alex Roost

+372 52 21119

alex@remicon.ee