Korrashoju teenuste järelevalve

Haldusteenuse järelevalve​

  • Analüüsime sõlmitud lepingu
  • Teostame objekti paikvaatluse
  • Toome välja lepingu ja tegelikku olukorra vahel mittevastavused 
  • Koostame parima tulemuse saavutamiseks tegevuskava 

Tehnohoolduseteenuse järelevalve

  • Analüüsime sõlmitud lepingud
  • Teostame objekti paikvaatluse
  • Toome välja lepingu ja tegelikku olukorra vahel mittevastavused

Heakorrateenuse järelevalve​

  • Analüüsime sõlmitud lepingud
  • Teostame objekti paikvaatluse
  • Toome välja lepingu ja tegelikku olukorra vahel mittevastavused